skip to Main Content

Rejestracja spółki w Companies House

Zakładając firmę lub spółkę w Wielkiej Brytanii będziemy mieli do czynienie z instytucją o nazwie Companies House. Jest to odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego i to właśnie w tej instytucji przyjdzie nam zarejestrować działalność gospodarczą.

Rejestracja w Companies House to nic innego jak proces, który zmierza do stworzenia nowego przedsiębiorstwa lub spółki partnerskiej, która rozpocznie działalność na zasadzie spółki kapitałowej, bądź nadania osobowości prawnej osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Companies House to organ regulacyjny w kwestii rejestracji nowych firm. Do jego funkcji należy przede wszystkim rejestracja, legalizacja oraz likwidacja spółek, analiza i gromadzenie informacji o spółkach i firmach, jak również udostępnianie do wiadomości publicznej informacji o widniejących w rejestrze firmach oraz spółkach. Należy jednak wiedzieć, iż Companies House to organ odpowiedni dla rejestracji spółek korporacyjnych/kapitałowych, spółek partnerskich oraz oddziałów spółek zagranicznych, natomiast nie jest on przeznaczony dla rejestracji samozatrudnienia (self-employed). Dla rejestracji tej ostatniej formy działalności gospodarczej odpowiednią instytucją jest HM Revenue & Customs.

Rejestracja spółek korporacyjnych/kapitałowych
Spółkę można zarejestrować w Companies House na trzy sposoby:

1. Samodzielnie, korzystając z formularza online, który znajduje się na stronie Companies House: https://ewf.companieshouse.gov.uk//runpage?page=welcome

2. Samodzielnie, dostarczając do siedziby Companies House komplet dokumentów, na który składa się:

>  Formularz IN01, zawierający m.in. informacje takie jak: nazwa spółki, adres siedziby spółki, wstępny skład zarządu spółki, rodzaj spółki, oświadczenie dotyczące kapitału własnego spółki, informacje o podziale udziałów bądź oświadczenie o wysokości poręczenia.

>  Memorandum of Association, czyli dokument będący umową założycielską. Zawiera on m.in. takie informacje jak: adres siedziby, zakres i cele działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company.

>  Articles of Association, czyli statut spółki. Statut określa prawa udziałowców, zasady przekazywania udziałów oraz ich emisji, procedurę zwoływania walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłat dywidend oraz tworzenia rezerw.

Powyższe dokumenty są dostępne na stronie Companies House: http://www.companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/companyRegistrationPaper.shtml

3. Korzystając z usługi firmy pośredniczącej.

Rejestracja spółek partnerskich
Do rejestracji spółki partnerskiej w Companies House będziesz potrzebował formularza LLIN01, dostępnego na stronie: http://www.companieshouse.gov.uk/forms/formsContinuation.shtml

Opłaty i urzędy odpowiednie dla siedzib firm
Stawki opłat związanych z rejestracją spółki odnajdziesz na stronie Companies House.

Wnioski o rejestrację spółki należy składać w urzędzie odpowiednim dla adresu siedziby firmy:

>  siedziba firmy na terenie Anglii oraz Walii: oddział w Cardiff,

>  siedziba firmy na terenie Szkocji: oddział w Edynburgu,

>  siedziba firmy na terenie Irlandii Północnej: oddział w Belfaście.

Nazwa spółki a rejestracja
W sytuacji, w której zgłaszana przez nas nazwa spółki jest stworzona ze słów bądź fraz szczególnego znaczenia, na korzystanie z niej potrzebujemy zgody Companies House. Słowa lub frazy szczególnego znaczenia to takie, które mogą sugerować specjalny status spółki. Nazwa spółki też nie może być zbieżna lub identyczna z nazwą innej spółki. Bazę zarejestrowanych nazw znajdziemy na stronie Companies House.

Jeżeli spełnimy wszystkie stawiane przez Companies House wymogi, to otrzymamy od tej instytucji certyfikat rejestracji, a dane o naszej spółce zostaną włączone do zasobów publicznych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy rejestracji spółki w Companies House, zapraszamy do kontaktu z Capital Business Links.

 

Back To Top
×Close search
Search

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close